Can-Can & Bishi & Hera

three generations

 

    Mango's Can-Can var vår første tispe, liten og snill. Hun ble mye fotografert. Når hun så et fotoapparat, stilte hun seg opp og nesten smilte til fotografen. Hun ble mor til vår første internasjonale champion av rasen phalène. Selv var hun papillon.

På bildet har hun lagt seg i blomsterurna ute. En får si at det var vårens vakreste blomst.

Mango's Can-Can was our first bitch. She became mother to our first international champion of the breed phalène. She herself was papillon.

The picture shows Can-Can as the most beautiful flower in spring!!

 

 

 

Int N S uch Tankan's Bishi var datter av Mango's Can-Can og Nord uch Silenzio's McCoy. Selv om hun var født av papillon-foreldre, ble hun phalène, vår første av mange.

Bildet er tatt da vi var i Sverige for å prøve å få den siste caciben. Hun var da 5 år, men hun fikk caciben og ble dermed Int uch.

Int N S ch Tankan's Bishi was a daughter of Mango's Can-Can and Silenzio's McCoy. They were papillons, but she became a phalène, our first one.

She is five years old in the photo, and she had just got her last cacib to make her an International champion.

 

 

Tankan's Hera er vår maskot. Hun er liten, bare 20 cm høy. Hun er en bestemt dame som vet å si fra. Hun er pappas pike. Hun har aldri hatt valper. Hun er 9 1/2 år gammel på bildet. 

 

Tankan's Hera is our mascot. She is only eight inches tall. She knows what she wants, and she is daddy's girl. She  has never had puppies. She is 9 1/2 years old in the picture.

 

 

 

 

 

Mango's Can-Can  1985 - 1997

N S uch Mango's Playboy N S uch Silenzios Hoola-Bandola Nord uch Fly High Paddington
S N uch Pierosas I'm a Tiger
Nord uch Senoren's Baronne Int Nord uch NordV-85 - 86 Silenzios Tex Ritter
Senoren's Annique
Silenzios Maybe S uch Tilenzio's Tarzan Int Nord uch NordV-79 Tusa-Lusas Caligula
S N uch Pierosas I'm a Tiger
Silenzio's Midnight Sun Moonlight
Silenzio's Colgate

 

Tankan's Bishi  1987  -  1997

Nord uch Silenzio's McCoy Int Nord uch NordV-85-86 Silenzio's Tex Ritter Jap ch Pierosas Mon Chou
S uch Silenzio's Dacapo
S uch Silenzio's Fri'day S Fin uch Tusa-Lusas Jopsling
Silenzio's Caprice
Mango's Can-Can N S uch Mango's Playboy N S uch Silenzios Hoola-Bandola
Nord uch Senoren's Baronne
Silenzios Maybe S uch Tilenzio's Tarzan
Silenzio's Midnight Sun

 

Tankan's Hera  1990 -->

Int Nord uch WW-92 Skymningen's Famous Freetains Fight Int Nord uch Mariahls Mac Boing Boing Silenzio's Wips
Mariahls Belle Bagatelle
Pierosas Serene Pierosas Jack the Ripper
Pierosas Kajsa Varg
Int N S uch Tankan's Bishi   Nord uch Silenzio's McCoy Int Nord uch NordV-85-86 Silenzio's Tex Ritter
S uch Silenzio's Fri'day
Mango's Can-Can N S uch Mango's Playboy
Silenzios Maybe

             Neste hund  Next dog