Lucky , Lancelot, Whitie og Pringo

 

De fire hundene på denne siden har samme mor og far, men de er fra to forskjellige kull. Til venstre er Int Nord uch Tankan's Lucky Boy. Han var i vårt eie til han var ca 8 år. Da flyttet han også til Jøssund. Der hadde han det som plommen i egget, var skipper på "egen" skute, (les matfars) og elsket å være med på sjøen. Dessverre døde han i juli 2007, men han hadde hatt et langt og godt liv.

 

The four dogs on this page have the same mother and father, but they are from two different litters.  To the left you can see Int Nord ch Tankan's Lucky Boy. He died in July 2007.

 

 

 

 

Dette er N S uch Tankan's Lancelot. Han bor nå i Sverige.

 

This is N S ch Tankan's Lancelot. He now lives in Sweden.

 

 

 

 

 

 

Her er N uch Tankan's Lady in White. Hun bor nå i Nord-Norge.

 

This is N ch Tankan's Lady in White. She now lives in Northern Norway.

 

 

 

 

Dette er Int Nord Fin uch Tankan's Phantom O'The Night, populært kalt Pringo. Bildet er tatt i Danmark da han fikk sitt danske championat. Han flyttet til Sverige og senere til USA.

 

This is Int Nord Fin uch Tankan's Phantom O'The Night, called Pringo. The photo was taken in Denmark when he became a Danish champion. He moved to Sweden and later on to USA.

 

 

 

 

Int Nord uch Tankan's Lucky Boy, 14.01.1993 - 05.07.2007 

N S uch Tankan's Lancelot, og N uch Tankan's Lady in White,    14.01.93 -->

Int Nord Fin uch Tankan's Phantom O'The Night,   05.11.95 -->

Int Nord DK uch NV-93 SV-93 Freetain's Pizang Amaretto Int N S uch Freetain's Be Sovereign Int S uch Pierosas Seve Fournier
Int N S uch Freetain's Bobandilla
N Fin uch Freetain's Punky Brewster Int Nord uch Mango's Imiak
Fatima
N uch Tankan's Ginnie Nord uch Silenzio's McCoy Int Nord uch NordV-85-86 Silenzio's Tex Ritter
S uch Silenzio's Fri'day
Wåranz Sunlight S Dk uch Wåranz Orpheuz
Wåranz Sound of Muzic

               Neste hund  Next dog