Vaksinasjoner , veterinærattest , kjøpeavtale , 

ID - merking

Valpene er behandlet med Banminth ved 2, 4 og 6 – ukers alder. De voksne hundene får behandling sammen med valpene. Vi anbefaler at det blir gitt ormekur 2 ganger i året, vår og høst. Til de voksne hundene er Panacur å anbefale. Tablettene kjøpes uten resept på apoteket.

Basisvaksinasjonen av valpen er på 3 vaksinasjoner, ved 8, 12 og 16 ukers alder. Den første vaksinasjonen er mot parvovirus. Parvoinfeksjon medfører sterk diaré med blod og uttørring av kroppsvæsker. Når valpen er 12 uker gammel, skal den ha vaksinasjon mot valpesyke, hepatitt, kennelhoste og en revaksinering av parvo. Etter denne vaksinasjonen skal valpen ikke være sammen med andre hunder i 14 dager. Den siste vaksinasjonen er også mot parvo. Hunden skal revaksineres hvert år mot parvo og annethvert år mot valpesyke m.m.

Skal hunden være med på utstilling, så må den ha gyldig vaksinasjonsattest som ikke er over 2 år på vaksine mot valpesyke.

Med valpen følger en veterinærattest. Denne attesten er en helseattest fra vår veterinær. Den er en bekreftelse på at valpen ser frisk og sunn ut, med normale reaksjoner. Når det gjelder bittet, så skal det være saksebitt. Vær forsiktig med draleker og hva valpen får sette tennene i under oppveksten. En kan nemlig risikere å forandre bittet på valpen på den måten. Men husk, lær valpen at du vil se på tennene dens.

Alle våre valper er ID – merket ved levering. Dette skjer ved at dyrlegen setter inn en liten microchip på venstre side av valpens nakke. Avlesing av chipnummeret skjer ved at en skanner føres over chipen, og nummeret kommer da fram i displayet på skanneren. Dette nummeret er registrert i en sentral database.

Når hunden er blitt 1 år gammel skal den kontrolleres for kneskålsforskyvning, patella luksasjon. Hunder med denne feilen skal ikke brukes i avl. Selv om foreldredyra ikke har denne lidelsen, kan det skje at en valp får kneskålsforskyvning. Lidelsen går i arv, men arvegangen er ikke fastlagt ennå, derfor er det viktig at vi som oppdrettere får tilbakemelding når dere har undersøkt hunden. Ta kopi av attesten og send den til oss, så vil vi sende den videre til registrering hos raserepresentant for papillon og phalène.

Det finnes en arvelig sykdom som heter PRA (Progressiv Retinal Atrofi) på rasen. Det er en øyesykdom som fører til blindhet. Alle hunder som skal brukes i avl skal derfor øyelyses før hver paring. Hannhunder i avl skal lyses hvert år. Avkom etter en hund med PRA er alltid bærer av det genet som gir sykdommen, men de trenger ikke å bli syke selv. Derfor er det meget viktig at vi som ansvarlige oppdrettere vet hva vi gjør, og ikke bruker hunder som er sikre bærere i avlen vår.

 

Av den grunn står det i kjøpeavtalen at hunden skal øyelyses. Vi håper at du vil gjøre det.